[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Termes i condicions <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p><strong><u>POL&Iacute;TICA DE COOKIES<\/u><\/strong><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Una cookie &eacute;s un fitxer que es descarrega a l&rsquo;ordinador\/smartphone\/tablet de l&rsquo;usuari en accedir a determinades p&agrave;gines web per emmagatzemar i recuperar informaci&oacute; sobre la navegaci&oacute; que s&rsquo;efectua des d&rsquo;aquest equip, per&ograve; no ens proporcionen informaci&oacute; ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de car&agrave;cter personal seva, constant &uacute;nicament a efectes de funcionament, seguretat i estad&iacute;stica. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir dades d&rsquo;altres cookies. Pot configurar el seu navegador perqu&egrave; l&rsquo;avisi a la pantalla que rebr&agrave; una cookie. Si l&rsquo;usuari decideix no acceptar cookies, aix&ograve; no impedir&agrave; que pugui accedir a la informaci&oacute; de www.fincasubiergo.com.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo; utilitza cookies pr&ograve;pies per gestionar els diferents serveis que s&rsquo;ofereixen a l&rsquo;usuari, i en funci&oacute; de la seva finalitat podem distingir entre:<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Cookies de sessi&oacute;: S&oacute;n un tipus de cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades quan l&rsquo;usuari inicia sessi&oacute; a l&rsquo;&agrave;rea privada de www.fincasubiergo.com. Aquesta cookie caduca a la finalitzaci&oacute; de la sessi&oacute;, esborrant-se del seu ordinador.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Cookies persistents: S&oacute;n un tipus de cookies en les quals les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i s&rsquo;hi poden accedir i ser tractades durant un per&iacute;ode definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d&rsquo;uns minuts a diversos anys.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Cookies t&egrave;cniques: S&oacute;n aquelles que permeten a l&rsquo;usuari la navegaci&oacute; a trav&eacute;s d&rsquo;una p&agrave;gina web, plataforma o aplicaci&oacute; i la utilitzaci&oacute; de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el tr&agrave;fic i la comunicaci&oacute; de dades, identificar la sessi&oacute;, accedir a parts d&rsquo;acc&eacute;s restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el proc&eacute;s de compra d&rsquo;una comanda, realitzar la sol&middot;licitud d&rsquo;inscripci&oacute; o participaci&oacute; en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegaci&oacute;, emmagatzemar continguts per la difusi&oacute; de v&iacute;deos o so o compartir continguts a trav&eacute;s de xarxes socials.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Cookies de personalitzaci&oacute;: S&oacute;n aquelles que permeten a l&rsquo;usuari accedir en el servei amb algunes caracter&iacute;stiques de car&agrave;cter general predefinides en funci&oacute; d&rsquo;una s&egrave;rie de criteris en el terminal de l&rsquo;usuari com per exemple serien l&rsquo;idioma, el tipus de navegador a trav&eacute;s del qual accedeix al servei, la configuraci&oacute; regional des d&rsquo;on accedeix al servei, etc.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Cookies d&rsquo;an&agrave;lisi: S&oacute;n aquelles que permeten al responsable d&rsquo;aquestes, el seguiment i an&agrave;lisi del comportament dels usuaris dels llocs web pels quals estan vinculats. La informaci&oacute; recollida mitjan&ccedil;ant aquest tipus de cookies s&rsquo;utilitza per mesurar l&rsquo;activitat dels llocs web, aplicaci&oacute; o plataforma i per l&rsquo;elaboraci&oacute; de perfils de navegaci&oacute; dels usuaris d&rsquo;aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d&rsquo;introduir millores en funci&oacute; de l&rsquo;an&agrave;lisi de les dades d&rsquo;&uacute;s que fan els usuaris del servei.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Segons el Grup de Treball de l&rsquo;Article 29, en el seu Dictamen 4\/2012, ha interpretat que entre les cookies exceptuades del compliment de les obligacions establertes en l&rsquo;article 22.2 de la LSSI, estan les utilitzades per permetre &uacute;nicament la comunicaci&oacute; entre l&rsquo;equip de l&rsquo;usuari i la xarxa, i aquelles utilitzades estrictament per prestar un servei expressament sol&middot;licitat per l&rsquo;usuari, estant aquelles que tenen per finalitat:<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>- Cookies d&rsquo; &laquo;entrada de l&rsquo;usuari&raquo;<\/p>\r\n<p>- Cookies d&rsquo;autenticaci&oacute; o identificaci&oacute; d&rsquo;usuari (&uacute;nicament de sessi&oacute;)<\/p>\r\n<p>- Cookies de seguretat de l&rsquo;usuari (Per exemple per detectar intents erronis i reiterats de connexi&oacute; a un lloc web)<\/p>\r\n<p>- Cookies de sessi&oacute; de reproductor multim&egrave;dia<\/p>\r\n<p>- Cookies de sessi&oacute; per equilibrar la c&agrave;rrega<\/p>\r\n<p>- Cookies de personalitzaci&oacute; de la interf&iacute;cie d&rsquo;usuari<\/p>\r\n<p>- Cookies de complement (plug-in) per intercanviar continguts socials<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Les cookies de sessi&oacute; i d&rsquo;entrada d&rsquo;usuari es solen utilitzar per rastrejar les accions de l&rsquo;usuari en emplenar els formularis en l&iacute;nia a diverses p&agrave;gines, o com a cistella de la compra per fer el seguiment dels articles que l&rsquo;usuari ha seleccionat en pr&eacute;mer un bot&oacute;.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Si es desactiva l&rsquo;acceptaci&oacute; de les cookies estrictament necess&agrave;ries per la prestaci&oacute; de determinats serveis sol&middot;licitats expressament per l&rsquo;usuari, no podr&agrave; consultar i\/o rebre correctament els continguts i serveis de www.fincasubiergo.com.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>A continuaci&oacute; es relacionen les cookies utilitzades en www.fincasubiergo.com:<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<table>\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p><strong>Nom<\/strong><\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p><strong>Domini\/Host<\/strong><\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p><strong>Finalitat<\/strong><\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p><strong>Persist&egrave;ncia<\/strong><\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<tr>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<tr>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<tr>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<tr>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<tr>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<tr>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<tr>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"151\">\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo; tamb&eacute; utilitza les cookies anal&iacute;tiques del servei de Google Analytics per analitzar la nostra p&agrave;gina web. Aquestes cookies s&rsquo;utilitzen per a recollir informaci&oacute; sobre l&rsquo;&uacute;s de la nostra p&agrave;gina web per part dels visitants, utilitzant la informaci&oacute; per facilitar i millorar la navegaci&oacute;. La desactivaci&oacute; d&rsquo;aquestes cookies no afectar&agrave; la funcionalitat de www.fincasubiergo.com.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Google Analytics &eacute;s l&rsquo;eina anal&iacute;tica de Google que ajuda a les diferents p&agrave;gines webs i els propietaris d&rsquo;aplicatius entendre la manera en qu&egrave; els seus visitants interactuen amb aquestes. Es poden usar un conjunt de cookies per recopilar informaci&oacute; i informar de les estad&iacute;stiques d&rsquo;&uacute;s de les p&agrave;gines web sense identificar personalment els visitants de Google. M&eacute;s informaci&oacute; sobre les cookies de Google Analytics i informaci&oacute; sobre la privacitat a https:\/\/developers.google.com\/analytics\/resources\/concepts\/gaConceptsCookies<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Algunes parts de la Web es poden connectar amb diverses xarxes socials com per exemple Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, etc., pel que haur&agrave; de consultar la pol&iacute;tica de cookies que aquestes ofereixin en cada cas abans d&rsquo;utilitzar els seus serveis.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal&middot;lades en el seu equip mitjan&ccedil;ant la configuraci&oacute; de les opcions del seu navegador d&rsquo;Internet. A continuaci&oacute; li indiquem els links dels principals navegadors on expliquen com:<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>- Internet Explorer<\/p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp; http:\/\/windows.microsoft.com\/es-es\/internet-explorer\/delete-manage-cookies<\/p>\r\n<p>- Google Chrome<\/p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp; https:\/\/support.google.com\/chrome\/answer\/95647?hl=es<\/p>\r\n<p>- Google Chrome per a Android<\/p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp; https:\/\/support.google.com\/chrome\/answer\/2392971?hl=es<\/p>\r\n<p>- Mozilla Firefox<\/p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp; https:\/\/support.mozilla.org\/es\/kb\/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we<\/p>\r\n<p>- Safari<\/p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp; http:\/\/support.apple.com\/kb\/ph5042<\/p>\r\n<p>- Safari per a IOS (iPhone - iPad)<\/p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp; http:\/\/support.apple.com\/kb\/ht1677?viewlocale=es_es&amp;locale=es_es<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Aquests navegadors estan sotmesos a constants actualitzacions i modificacions, pel que no podem garantir que s&rsquo;ajustin completament a la versi&oacute; del seu navegador actual. Tamb&eacute; &eacute;s possible que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enlla&ccedil;os, pel que haur&agrave; de consultar l&rsquo;ajuda del seu navegador per configurar l&rsquo;&uacute;s de cookies.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Si volgu&eacute;s retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb la present Pol&iacute;tica de Cookies, haur&agrave; d&rsquo;eliminar les cookies emmagatzemades a trav&eacute;s dels ajustos i configuracions del seu navegador d&rsquo;Internet.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>La present Pol&iacute;tica de Cookies t&eacute; per finalitat informar-lo de manera clara i precisa sobre les cookies que s&rsquo;utilitzen a www.fincasubiergo.com. En cas que vulgui m&eacute;s informaci&oacute; sobre l&rsquo;&uacute;s de les cookies podr&agrave; sol&middot;licitar-ho per correu electr&ograve;nic a fincasubiergo@fincasubiergo.com.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong><u>AV&Iacute;S LEGAL<\/u><\/strong><\/p>\r\n<p><u>&nbsp;<\/u><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>DADES IDENTIFICATIVES<\/strong><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>En compliment amb el deure d&rsquo;informaci&oacute; recollit a l&rsquo;article 10 de la Llei 34\/2002, d&rsquo;11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci&oacute; i del Comer&ccedil; Electr&ograve;nic, a continuaci&oacute; es faciliten les seg&uuml;ents dades:<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>El titular d&rsquo;aquesta website &eacute;s Mateo Ubiergo L&oacute;pez-Munte (des d&rsquo;ara &ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo;), amb domicili professional a Via Augusta 128-132, despatx 114, 08006 de Barcelona, amb n&uacute;mero de NIF: 46213539F, inscrita en el Registre d&rsquo;Agents Immobiliaris de Catalunya amb n&uacute;mero 0133. Correu electr&ograve;nic de contacte fincasubiergo@fincasubiergo.com.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>La informaci&oacute; continguda a www.fincasubiergo.com, constitueix un servei d&rsquo;informaci&oacute; dels diversos serveis que ofereix Mateo Ubiergo L&oacute;pez-Munte (des d&rsquo;ara &ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo;) en l&rsquo;&agrave;mbit de l&rsquo;administraci&oacute; de finques i de la promoci&oacute; immobili&agrave;ria en sentit ampli.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>ACCEPTACI&Oacute; DE LES CONDICIONS D&rsquo;&Uacute;S<\/strong><\/p>\r\n<p><u>&nbsp;<\/u><\/p>\r\n<p>L&rsquo;acc&eacute;s al Web www.fincasubiergo.com implica l&rsquo;acceptaci&oacute; de les condicions d&rsquo;&uacute;s que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.<\/p>\r\n<p><u>&nbsp;<\/u><\/p>\r\n<p><u>&nbsp;<\/u><\/p>\r\n<p><strong>PROPIETAT INTEL&middot;LECTUAL<\/strong><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>El codi font, els dissenys gr&agrave;fics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, aix&iacute; com la informaci&oacute; i els seus continguts que es recullen en www.fincasubiergo.com estan protegits per la legislaci&oacute; espanyola i la normativa de drets de propietat intel&middot;lectual i industrial a favor de &ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo; i no es permet la reproducci&oacute;, total o parcial, d&rsquo;aquesta Web, ni el seu tractament inform&agrave;tic, comunicaci&oacute; p&uacute;blica, distribuci&oacute;, difusi&oacute;, modificaci&oacute;, transformaci&oacute; o descompilaci&oacute;, sense el perm&iacute;s previ i per escrit del seu titular, &ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo; de conformitat amb els articles 8 i 32 Llei de Propietat Intel&middot;lectual.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>L&rsquo;usuari, &uacute;nica i exclusivament podr&agrave; utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu &uacute;s personal i privat, quedant prohibida la seva utilitzaci&oacute; amb finalitats comercials o per inc&oacute;rrer en activitats il&middot;l&iacute;cites. Tots els drets derivats de la propietat intel&middot;lectual estan expressament reservats per &ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo;.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo; vetllar&agrave; pel compliment de les anteriors condicions i pel correcte &uacute;s dels continguts presentats en el seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d&rsquo;infracci&oacute; o incompliment d&rsquo;aquests drets per part de l&rsquo;usuari.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>PROTECCI&Oacute; DE DADES DE CAR&Agrave;CTER PERSONAL<\/strong><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>L&rsquo;acc&eacute;s a la p&agrave;gina Web o la seva utilitzaci&oacute; no implica una recollida de dades personals de l&rsquo;usuari per part de &ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo;. No obstant, es comunica que, en el cas que &ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo; sol&middot;liciti dades personals, s&rsquo;informar&agrave; degudament a l&rsquo;usuari conforme al qual s&rsquo;estableix en el Reglament General de Protecci&oacute; de Dades i a altra normativa d&rsquo;aplicaci&oacute; relativa a la protecci&oacute; de dades.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Les Dades Personals que recull &ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo; en els diferents tipus de formularis, seran tractats amb la finalitat de donar resposta a la sol&middot;licitud realitzada per l&rsquo;interessat, aix&iacute; com per al manteniment de la relaci&oacute; que si s&rsquo;escau, s&rsquo;estableixi, i la gesti&oacute;, administraci&oacute;, informaci&oacute;, prestaci&oacute; i millora dels serveis que decideixi contractar.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Per a una informaci&oacute; m&eacute;s detallada quant a la Protecci&oacute; de Dades, haur&agrave; d&rsquo;accedir a la nostra &ldquo;Pol&iacute;tica de Privacitat&rdquo;.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo; ha pres les mesures de caire t&egrave;cniques i organitzatives necess&agrave;ries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteraci&oacute;, p&egrave;rdua, tractament o acc&eacute;s no autoritzat, tenint en compte l&rsquo;estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos pels quals es troben exposats, ja provinguin de l&rsquo;acci&oacute; humana o del mitj&agrave; f&iacute;sic o natural.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>LIMITACI&Oacute; DE LA RESPONSABILITAT<\/strong><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo; no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseq&uuml;&egrave;ncia de l&rsquo;&uacute;s dels continguts de la Web, sent d&rsquo;exclusiva responsabilitat de l&rsquo;usuari que accedeixi a aquests.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>En el mateix sentit, &ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo; no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l&rsquo;&uacute;s d&rsquo;una versi&oacute; no actualitzada o defectuosa del navegador, d&rsquo;interrupcions en la connexi&oacute; que es produeixin durant la transmissi&oacute; de dades, virus inform&agrave;tics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telem&agrave;tic, de blocatges causats per defici&egrave;ncies o sobrec&agrave;rregues de l&iacute;nies telef&ograve;niques, aix&iacute; com de danys provocats per terceres persones mitjan&ccedil;ant intromissions no autoritzades.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>La Web de &ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo; cont&eacute; enlla&ccedil;os a altres p&agrave;gines Web que puguin resultar d&rsquo;inter&egrave;s pels usuaris. &ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo; no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enlla&ccedil;os, no podent garantir-se el compliment de pol&iacute;tiques de privacitat adequades, motiu pel qual l&rsquo;usuari accedeix al contingut de les referides p&agrave;gines Web en les condicions d&rsquo;&uacute;s que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo; no es fa responsable de l&rsquo;incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui inc&oacute;rrer l&rsquo;usuari en el seu acc&eacute;s al Web www.fincasubiergo.com i\/o en l&rsquo;&uacute;s de les informacions contingudes en ella.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo; es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat d&rsquo;av&iacute;s previ, l&rsquo;acc&eacute;s de qualsevol usuari als continguts d&rsquo;acc&eacute;s restringit, quan concorrin algunes de les circumst&agrave;ncies descrites.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>ENLLA&Ccedil;OS<\/strong><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Tots els enlla&ccedil;os o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexi&oacute; virtual a trav&eacute;s de xarxes de telecomunicaci&oacute; des de qualsevol Web a la nostra p&agrave;gina Web, haur&agrave; de ser sol&middot;licitada i autoritzada pr&egrave;viament i per escrit per &ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo;, i si no n&rsquo;hi ha, els enlla&ccedil;os que s&rsquo;estableixin en aquesta Web, hauran de fer-se a la seva p&agrave;gina d&rsquo;inici.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Els enlla&ccedil;os que es realitzin a p&agrave;gines Web de tercers tenen &uacute;nicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte posar a disposici&oacute; de l&rsquo;usuari altres fonts d&rsquo;informaci&oacute; que poguessin ser del seu inter&egrave;s.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo; procura revisar peri&ograve;dicament el contingut dels seus enlla&ccedil;os. Aix&ograve; no obstant, &eacute;s impossible con&egrave;ixer en tot moment el contingut concret dels enlla&ccedil;os proposats. Per aquest motiu sol&middot;licitem la col&middot;laboraci&oacute; de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el sup&ograve;sit que aquests poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre p&uacute;blic, informant-nos a trav&eacute;s del seg&uuml;ent correu electr&ograve;nic fincasubiergo@fincasubiergo.com.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>RESPONSABILITAT<\/strong><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>En definitiva, l&rsquo;usuari &eacute;s l&rsquo;&uacute;nic responsable de l&rsquo;&uacute;s que realitzi dels serveis, continguts, enlla&ccedil;os (links) i hipertextos inclosos al Web www.fincasubiergo.com.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>POL&Iacute;TICA DE PRIVACITAT<\/strong><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Les dades de car&agrave;cter personal assolides mitjan&ccedil;ant els diferents formularis de registre estan subjectes pels terminis recollits en la nostra Pol&iacute;tica de Privacitat.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>RESERVA<\/strong><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo; es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat d&rsquo;av&iacute;s previ, d&rsquo;efectuar modificacions i actualitzacions de la informaci&oacute; continguda a la seva Web o a la seva configuraci&oacute; i presentaci&oacute;. Aix&iacute; mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ av&iacute;s, l&rsquo;accessibilitat a la Web per raons d&rsquo;una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparaci&oacute; o millora.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&ldquo;Fincas Mateo Ubiergo&rdquo; es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informaci&oacute; a la seva exclusiva discreci&oacute;.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>LLEI APLICABLE I JURISDICCI&Oacute;<\/strong><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Per totes aquelles q&uuml;estions que puguin sorgir amb motiu d&rsquo;interpretaci&oacute;, execuci&oacute; o eventual incompliment de les presents condicions d&rsquo;utilitzaci&oacute;, els usuaris, amb ren&uacute;ncia a la seva pr&ograve;pia jurisdicci&oacute;, i amb independ&egrave;ncia del lloc on sorgeixi qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la compet&egrave;ncia i jurisdicci&oacute; dels jutjats i tribunals de Barcelona.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislaci&oacute; espanyola.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Mateo Ubiergo L&oacute;pez-Munte<\/p>\r\n<p>Tots els drets reservats<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Termes i condicions

POLÍTICA DE COOKIES

 

 

Una cookie és un fitxer que es descarrega a l’ordinador/smartphone/tablet de l’usuari en accedir a determinades pàgines web per emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des d’aquest equip, però no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seva, constant únicament a efectes de funcionament, seguretat i estadística. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir dades d’altres cookies. Pot configurar el seu navegador perquè l’avisi a la pantalla que rebrà una cookie. Si l’usuari decideix no acceptar cookies, això no impedirà que pugui accedir a la informació de www.fincasubiergo.com.

 

“Fincas Mateo Ubiergo” utilitza cookies pròpies per gestionar els diferents serveis que s’ofereixen a l’usuari, i en funció de la seva finalitat podem distingir entre:

 

Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades quan l’usuari inicia sessió a l’àrea privada de www.fincasubiergo.com. Aquesta cookie caduca a la finalització de la sessió, esborrant-se del seu ordinador.

 

Cookies persistents: Són un tipus de cookies en les quals les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i s’hi poden accedir i ser tractades durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

 

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

 

Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir en el servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.

 

Cookies d’anàlisi: Són aquelles que permeten al responsable d’aquestes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web pels quals estan vinculats. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza per mesurar l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

 

Segons el Grup de Treball de l’Article 29, en el seu Dictamen 4/2012, ha interpretat que entre les cookies exceptuades del compliment de les obligacions establertes en l’article 22.2 de la LSSI, estan les utilitzades per permetre únicament la comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa, i aquelles utilitzades estrictament per prestar un servei expressament sol·licitat per l’usuari, estant aquelles que tenen per finalitat:

 

- Cookies d’ «entrada de l’usuari»

- Cookies d’autenticació o identificació d’usuari (únicament de sessió)

- Cookies de seguretat de l’usuari (Per exemple per detectar intents erronis i reiterats de connexió a un lloc web)

- Cookies de sessió de reproductor multimèdia

- Cookies de sessió per equilibrar la càrrega

- Cookies de personalització de la interfície d’usuari

- Cookies de complement (plug-in) per intercanviar continguts socials

 

Les cookies de sessió i d’entrada d’usuari es solen utilitzar per rastrejar les accions de l’usuari en emplenar els formularis en línia a diverses pàgines, o com a cistella de la compra per fer el seguiment dels articles que l’usuari ha seleccionat en prémer un botó.

 

Si es desactiva l’acceptació de les cookies estrictament necessàries per la prestació de determinats serveis sol·licitats expressament per l’usuari, no podrà consultar i/o rebre correctament els continguts i serveis de www.fincasubiergo.com.

 

A continuació es relacionen les cookies utilitzades en www.fincasubiergo.com:

 

Nom

Domini/Host

Finalitat

Persistència

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fincas Mateo Ubiergo” també utilitza les cookies analítiques del servei de Google Analytics per analitzar la nostra pàgina web. Aquestes cookies s’utilitzen per a recollir informació sobre l’ús de la nostra pàgina web per part dels visitants, utilitzant la informació per facilitar i millorar la navegació. La desactivació d’aquestes cookies no afectarà la funcionalitat de www.fincasubiergo.com.

 

Google Analytics és l’eina analítica de Google que ajuda a les diferents pàgines webs i els propietaris d’aplicatius entendre la manera en què els seus visitants interactuen amb aquestes. Es poden usar un conjunt de cookies per recopilar informació i informar de les estadístiques d’ús de les pàgines web sense identificar personalment els visitants de Google. Més informació sobre les cookies de Google Analytics i informació sobre la privacitat a https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

 

 

Algunes parts de la Web es poden connectar amb diverses xarxes socials com per exemple Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, etc., pel que haurà de consultar la política de cookies que aquestes ofereixin en cada cas abans d’utilitzar els seus serveis.

 

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’Internet. A continuació li indiquem els links dels principals navegadors on expliquen com:

 

- Internet Explorer

   http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies

- Google Chrome

   https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

- Google Chrome per a Android

   https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

- Mozilla Firefox

   https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

- Safari

   http://support.apple.com/kb/ph5042

- Safari per a IOS (iPhone - iPad)

   http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es

 

Aquests navegadors estan sotmesos a constants actualitzacions i modificacions, pel que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador actual. També és possible que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços, pel que haurà de consultar l’ajuda del seu navegador per configurar l’ús de cookies.

 

Si volgués retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb la present Política de Cookies, haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades a través dels ajustos i configuracions del seu navegador d’Internet.

 

La present Política de Cookies té per finalitat informar-lo de manera clara i precisa sobre les cookies que s’utilitzen a www.fincasubiergo.com. En cas que vulgui més informació sobre l’ús de les cookies podrà sol·licitar-ho per correu electrònic a fincasubiergo@fincasubiergo.com.

 

AVÍS LEGAL

 

 

DADES IDENTIFICATIVES

 

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

 

El titular d’aquesta website és Mateo Ubiergo López-Munte (des d’ara “Fincas Mateo Ubiergo”), amb domicili professional a Via Augusta 128-132, despatx 114, 08006 de Barcelona, amb número de NIF: 46213539F, inscrita en el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya amb número 0133. Correu electrònic de contacte fincasubiergo@fincasubiergo.com.

 

La informació continguda a www.fincasubiergo.com, constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix Mateo Ubiergo López-Munte (des d’ara “Fincas Mateo Ubiergo”) en l’àmbit de l’administració de finques i de la promoció immobiliària en sentit ampli.

 

 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

 

L’accés al Web www.fincasubiergo.com implica l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els seus continguts que es recullen en www.fincasubiergo.com estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “Fincas Mateo Ubiergo” i no es permet la reproducció, total o parcial, d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “Fincas Mateo Ubiergo” de conformitat amb els articles 8 i 32 Llei de Propietat Intel·lectual.

 

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “Fincas Mateo Ubiergo”.

 

“Fincas Mateo Ubiergo” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i pel correcte ús dels continguts presentats en el seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

L’accés a la pàgina Web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “Fincas Mateo Ubiergo”. No obstant, es comunica que, en el cas que “Fincas Mateo Ubiergo” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al qual s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades i a altra normativa d’aplicació relativa a la protecció de dades.

 

Les Dades Personals que recull “Fincas Mateo Ubiergo” en els diferents tipus de formularis, seran tractats amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l’interessat, així com per al manteniment de la relació que si s’escau, s’estableixi, i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar.

 

Per a una informació més detallada quant a la Protecció de Dades, haurà d’accedir a la nostra “Política de Privacitat”.

 

“Fincas Mateo Ubiergo” ha pres les mesures de caire tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos pels quals es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

 

 

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 

“Fincas Mateo Ubiergo” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi a aquests.

 

En el mateix sentit, “Fincas Mateo Ubiergo” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

 

La Web de “Fincas Mateo Ubiergo” conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès pels usuaris. “Fincas Mateo Ubiergo” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir-se el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

 

“Fincas Mateo Ubiergo” no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés al Web www.fincasubiergo.com i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

 

“Fincas Mateo Ubiergo” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin algunes de les circumstàncies descrites.

 

 

ENLLAÇOS

 

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol Web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per “Fincas Mateo Ubiergo”, i si no n’hi ha, els enllaços que s’estableixin en aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

 

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

 

“Fincas Mateo Ubiergo” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. Això no obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Per aquest motiu sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que aquests poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, informant-nos a través del següent correu electrònic fincasubiergo@fincasubiergo.com.

 

 

RESPONSABILITAT

 

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos al Web www.fincasubiergo.com.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Les dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes pels terminis recollits en la nostra Política de Privacitat.

 

 

RESERVA

 

“Fincas Mateo Ubiergo” es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat d’avís previ, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

 

“Fincas Mateo Ubiergo” es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

 

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Per totes aquelles qüestions que puguin sorgir amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on sorgeixi qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

 

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

 

 

Mateo Ubiergo López-Munte

Tots els drets reservats

 


Cargando datos. Un momento, por favor...